Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro udělení titulu - Šampión ČR

8. 9. 2010

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION"

1. CAC - cekatelství šampionátu krásy CR se udeluje psum a fenám jednotlive v

mezitríde, tr. otevrené, pracovní a šampionu (vítezu) na výstavách mezinárodních,

národních, speciálních a klubových porádaných v CR.

2. CAC se muže zadat psovi a fene oceneným známkou výborný 1.

3. CAC se muže zadat také psovi nebo fene, kterí titul Ceský šampion mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC muže pouze rozhodcí delegovaný na výstavu.

5. CAC není nárokový titul a udeluje se jen pri mimorádných exteriérových kvalitách psa

nebo feny.

Udelení titulu Šampion CR je podmíneno:

1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíneno zkouškou z výkonu:

Úspešným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravnuje pro zarazení do

trídy pracovní a dvojím získáním cekatelství CAC, z toho nejméne 1x na mezinárodní

výstave psu. Druhé cekatelství muže být získáno na nekteré z techto výstav -

národní, speciální, nebo klubové výstave. Absolvování zkoušky musí být doloženo

certifikátem predepsaným pro trídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávneny

zprísnit pocty požadovaných cekatelství pro priznání titulu Šampion CR. Žádost musí

být podána písemne a musí být schválena P CMKU.

b) u ostatních FCI uznaných plemen: ctverým získáním cekatelství CAC - z toho 2x na

mezinárodní výstave a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstave.

c) u FCI zatím neuznaných plemen : ctverým získáním cekatelství CAC

2) predepsaný pocet cekatelství je treba získat minimálne ve dvou výstavních sezonách

(výstavní sezona = kalendární rok) a minimálne od dvou rozhodcích,

3) získání cekatelství potvrdí poradatel výstavy formou osvedcení o získání CAC CR,

4) po získání potrebného poctu CAC zašle majitel psa /feny osvedcení o získání CAC a

prukaz puvodu psa (zahranicní žadatelé fotokopii prukazu puvodu psa) sekretariátu

CMKU, který vydá diplom o udelení titulu a vede také potrebnou evidenci o udelených

titulech. Jedincum ohodnoceným na stejné výstave známkou " výborný 2 ", muže

rozhodcí udelit Res. CAC. Rezervní CAC se udeluje zvlášt psovi nebo fene v mezitríde,

otevrené, pracovní a šampionu (vítezu) a to jen pri mimorádných kvalitách jedince,

kterému by rozhodcí udelil CAC, kdyby na výstave nebyl prítomen jedinec ocenený

známkou " výborná 1".

Pokud získá na výstave CAC CR jedinec, který už má potvrzený titul Ceský šampion,

prizná se CAC jedinci ve stejné tríde, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si

overí majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu CMKU.

schváleno P CMKU 22.11.2001 Rád nabývá platnosti od 1.1.2002

Použití Res.CAC pro priznání titulu Ceský šampión - výklad.

Ocenení Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartickou lze použít jako

ocenení CAC v tom prípade, že pes/fena, který na výstave získal titul CAC, mel v dobe

udelení titulu res. CAC CMKU priznán titul Ceský šampión. Praktický postup je takový, že

majitel psa/feny, který uplatnuje nárok na titul Ceský šampión a dokládá jej ocenením

Res. CAC, je povinen sekretariátu CMKU sdelit, který jedinec získal pred ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, c. zápisu, katalogové císlo) a doložit kopii posudku

vítezného psa.

zdroj. www.cmku.cz